Go to Top

Văn bản pháp quy

STT Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày đăng tải Tình trạng văn bản Tệp đính kèm
1 37/2015/TTLT-BYT-BTC Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc 29/10/2015 28/12/2017 Còn hiệu lực /public/upload/files/Thông-tư-37-ban-hành-giá-mới(1).pdf
2 4210/QĐ-BYT Quy định chuẩn và đặc tả dữ liệu đầu ra sử dụng trong QL, giám định và thanh toán chi phí KCB  BHYT 20/09/2017 28/12/2017 Còn hiệu lực /public/upload/files/qdb-2017-4210-1(1).pdf
3 3465/Đ-BYT V/v ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế 08/07/2016 29/12/2017 Còn hiệu lực /public/upload/files/Quyet_dinh_so_3465_QD_BYT.zip
4 44/2017/TT-BYT Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh 16/11/2017 28/12/2017 Còn hiệu lực /public/upload/files/tt-2017-44-1.pdf
5 04/2017/TT-BYT Danh mục và tỷ lệ, đk thanh toán đối với VTYT người tham gia BHYT 14/04/2017 03/1/2018 Còn hiệu lực /public/upload/files/VanBanGoc_04_2017_TT-BYT.pdf
6 7464/BYT-BH Hướng dẫn bổ xung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo qđ số 4210 28/12/2017 03/01/2018 Còn hiệu lực /public/upload/files/cv 7464 byt thay đổi 1 số trường dl chuẩn 4210.pdf
7 23/2011/TT-BYT Hướng dẫn sử dụng thuốc  10/6/2011 03/01/2018 Còn hiệu lực /public/upload/files/VanBanGoc_23_2011_TT-BYT.pdf
8 1135/BB-BYT Định mức và thanh toán chi phí KCB - BHYT 24/10/2017 10/01/2018 Còn hiệu lực /public/upload/files/Số 1135- BB- BYT.pdf
9  50/2017/TT-BYT Bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán KCB 29/12/2017 1/1/2018 Còn hiệu lực /public/upload/files/tt-2017-50-BYT.pdf
10 52/2017/TT-BYT Đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú 29/12/2017 1/1/2018 Còn hiệu lực /public/upload/files/5_ Thông tư 52 ngày 27_12_2017 quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú (thay thế thông tư 05).pdf
11 54/2017TT-BYT Tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám chữa bệnh 27/02/2018 1/1/2018 Còn hiệu lực /public/upload/files/tt_542017.pdf
12 1677/BHY-BH Giair quyết một số vấn đề ứng dụng cntt trong quản lý kcb và thanh toán bhyt 28/3/2018 28/3/2018 Còn hiệu lực /public/upload/files/1677 byt bh.pdf